Danh sách cầu thủ

Họ tên: Nguyễn Hồng Hiệp
Vị trí: Thủ môn
Số áo: 1
Họ tên: Nguyễn Sỹ Vinh
Vị trí: Hậu vệ phải
Số áo: 2
Họ tên: Nguyễn Hồng Nam
Vị trí: Hậu vệ trái
Số áo: 20
Họ tên: Nguyễn Huỳnh Điệp
Vị trí: Trung vệ
Số áo: 16
Họ tên: Hoàng Văn Tiến
Vị trí: Hậu vệ phải
Số áo: 4
Họ tên: Nguyễn Ngọc Tú
Vị trí: Trung vệ, Hậu vệ trái
Số áo: 26
Họ tên: Đinh Thế Trường
Vị trí: Trung vệ
Số áo: 26
Họ tên: Vũ Hồng Việt
Vị trí: Tiền vệ trái
Số áo: 18
Họ tên: Nguyễn Anh Cường
Vị trí: Tiền vệ trái
Số áo: 19
Họ tên: Nguyễn Văn Vinh
Vị trí: Tiền vệ
Số áo: 30
Họ tên: Nguyễn Công Mạnh
Vị trí: Tiền vệ phải
Số áo: 11
Họ tên: Đinh Thanh Trung
Vị trí: Tiền vệ trái
Số áo: 27