Họ tên: Nguyễn Mạnh Tuấn
Quốc tịch: Việt Nam
Vị trí: Chủ tịch CLB Bóng đá Hòa Phát.Hà Nội
Họ tên: Nguyễn Ngọc Quang
Quốc tịch: Việt Nam
Vị trí: Phó giám đốc Cty Cổ phần Bóng đá Hòa Phát
Họ tên: Chu Quang Vũ
Quốc tịch: Việt Nam
Vị trí: Phó giám đốc Cty Cổ phần Bóng đá Hòa Phát