Ban huấn luyện

Danh sách các huấn luyện viên trong lịch sử đội bóng Hòa Phát Hà Nội
Danh sách các huấn luyện viên trong lịch sử đội bóng Hòa Phát Hà Nội

Các huấn luyện viên trong lịch sử:

Các huấn luyện viên trưởng của Hòa Phát Hà Nội
  • 2003-2004: Hoàng Văn Gia
  • 2004-2005: Trần Bình Sự
  • 2005-2007: Vương Tiến Dũng
  • 2007-2008: Trần Bình Sự
  • 2008-2008: Nghiêm Xuân Mạnh
  • 2008-2008: Tamats Viczko
  • 2008- nay: Nguyễn Thành Vinh

Ban huấn luyện tại Hạng nhất 2009:

Chức vụ Tên Quốc tịch
Huấn luyện viên trưởng: Nguyễn Thành Vinh Việt NamViệt Nam
Huấn luyện viên phó: Hoa Mạnh Hưng Việt Nam Việt Nam
Huấn luyện viên thủ môn: Trần Tiến Dũng Việt Nam Việt Nam